O nás

LKA invest. s.r.o.
Republiky 1007/31
010 01 Žilina s prevádzkou neštátneho
zdravotníckeho zariadenia na ulici V.Spanyola 8633/43P!!

tel.: +421 41 5622 433
e-mail: info@bytzdravy.sk

Lekáreň Claudius Galenus 041/ 72 32 113
Kardiológia 041 / 56 22 433
0904 603 574
ortovita@gmail.com
Ortopédia 0918 114 234
Chirurgia 041 / 56 30 158

Všeobecný lekár

Interná ambulancia

041 / 56 22 433

041/ 56 22 433

Urológia 041 / 56 30 230
Protetika Zodpovedná vedúca:
Šmáriková Eva 0903 317 593

Ortopedický technik:
Anton Goliat 0948 571 551

Kontakt na sídlo firmy:
041/ 56 26 283
0904 660 497