Urológia (MUDr. MICHAL ČABRÁK)

MUDr. ČABRÁK, s.r.o.,
IČO: 36 431 079

Neštátna urologická ambulancia
Lekár:   MUDr. Michal Čabrák – urológ, detský urólog
Sestra: Sňahničanová Janka
Adresa: V Spanyola č. 8633/43, 010 01 Žilina
Kontakt: 041/5630230

Činnosť

Poskytujeme komplexnú liečebno-preventívnu starostlivosť urologických ochorení dospelých a detí.

Vykonávame vyšetrenia moču:

 • chemicky,
 • sediment
 • kultivačné vyšetrenie

Sonografické vyšetrenie:

 • obličiek,
 • močového mechúra,
 • prostaty,
 • mieška.

Uroflowmetrické vyšetrenie.

Vyšetrenie nádorových markerov.

Ponúkame vyšetrenie a liečbu:

 • ochorení obličiek a močovodov,
 • ochorení prostaty,
 • ochorení močového mechúra,
 • ochorení močovej rúry,
 • ochorení semeníkov a nadsemeníkov,
 • ochorení penisu,
 • liečbu inkontinencie moču.

Ordinačné hodiny:

Pondelok: od 7:00 - 14:30
Utorok: od 7:00 - 14:30
Streda: od 7:00 - 14:30
Štvrtok: od 13:00 - 16:00
Piatok: od 7:00 - 14:00

Možnosť prednostného objednania na vyšetrenie za poplatok 5,00 Eur.

V prípade dovolenky, ev.neprítomnosti personálu na ambulancii, je potrebné sa informovať o zástupe buď na recepcii v budove alebo bude zástup vyvesený na dverách ambulancie.