Všeobecný lekár (MUDr. MIROSLAVA BLAHUŠIAKOVÁ)

Lekár: MUDr. Miroslava Blahušiaková

blahusiakova@bytzdravy.sk

Sestra: Mgr. Lena Štempelová

stempelova@bytzdravy.sk

AKÚTNE OCHORENIA PROSÍME PRÍSŤ NA OŠETRENIE

DO 11.00 hod.  

Ordinačné hodiny

Pondelok 8.00 - 11.00 Akútne vyšetrenia 11.00 - 15.00 - predoperačné vyšetrenia, preskripcia,
          preventívne prehliadky, návštevná služba, 
          pracovná zdravotná služba  
Utorok 7.00 - 11.00 Akútne vyšetrenia 11.00 - 14.00 - predoperačné vyšetrenia, preskripcia
          preventívne prehliadky, návštevná služba, 
          pracovná zdravotná služba  
Streda 7.00 - 10.30 Akútne vyšetrenia 10.30 - 15.00 - CSS Straník    
Štvrtok 7.00 - 11.00 Akútne vyšetrenia 11.00 - 14.00 - predoperačné vyšetrenia, preskripcia
          preventívne prehliadky, návštevná služba, 
          pracovná zdravotná služba  
Piatok 7.00 - 11.00 Akútne vyšetrenia 11.00 - 13.00 - administratívne úkony zo zákona
          schválené zdrav. a soc. poisťovňou
         
               

 Telefonický kontakt: 041 / 56 22 433

  Zoznam výkonov, ktoré nie sú hradené zdravotnými poisťovňami sú k nahliadnutiu v ambulancii.