Obezitológia

Obezita je  chronické ochorenie charakterizované zvýšením zásob telesného tuku. Obezita vzniká a udržiava sa počas nadmernej dlhodobej pozitívnej energetickej bilancie. Rizikové faktory pre vznik obezity sú predovšetkým vysokoenergetická strava, nízka telesná aktivita a nepravidelné stravovanie. Ide o vyšší energetický príjem ako je energetický výdaj, pričom nadbytočná energia sa ukladá ako tuková zásoba. Abdominálna  obezita je spojená s metabolickými a kardiovaskulárnymi ochoreniami, často združenými do metabolického syndrómu.

Abdominálna obezita je definovaná obvodom pása > 88 cm u netehotných žien a > 102 cm u mužov. Tieto kritériá boli vytvorené pre kaukazskú populáciu: pre iné etnické skupiny môžu platiť iné kritériá. Najčastejšie používané kritérium hodnotenia obezity je body mass index - BMI.

Liečba obezity nespočíva len v samotnej redukcii hmotnosti, oveľa väčší dôraz sa kladie na udržanie hmotnostného úbytku.  Liečbu obezity vo všeobecnosti rozdeľujeme na konzervatívnu a chirurgickú.

Súčasťou konzervatívnej liečby je: dietoterapia, fyzická aktivita, zmena životného štýlu a farmakoterapia.

 

Obezitologické vyšetrenie zahŕňa:

a/ komplexné interné vyšetrenie

b/ ekg

c/ edukáciu pacienta ohľadne zmeny životného štýlu, stravovacích zvyklostí, farmakologickej a chirurgickej liečby obezity

d/ navrhnutie optimálnej fyzickej aktivity prispôsobenej celkovému zdravotnému stavu pacienta

e/ vypracovanie jedálnička

f/ pravidelné kontroly so zameraním na redukciu hmotnosti a udržanie hmotnostného úbytku