Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých

Spoločnosť Ortovita s.r.o., poskytuje od 1.2.2013 zdravotnú starostlivosť v odbore všeobecný lekár pre dospelých. Odborným garantom je MUDr. Miroslava Blahušiaková, lekárka so špecializácoiu a praxou v odbore všeobecné lekárstvo a vnútorné lekárstvo. Mgr. Lena Štempelová je vysokoškolsky vzdelaná sestra s dlhoročnou praxou na internej ambulancii a ambulancii všeobecného lekára. Ambulancia sa nachádza na druhom poschodí.

Všeobecné lekárstvo je kľúčový medicínsky odbor primárnej zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje všeobecnú zdravotnú starostlivosť dospelým obyvateľom. Má multidisciplinárny charakter a integruje poznatky jednotlivých medicínskych odborov.

Ambulancia je miestom prvého kontaktu s naším pacientom. Poskytujeme individuálny prístup založený na možnosti komplexného, racionálneho a koordinovaného diagnostického a terapeutického postupu pri riešení zdravotného stavu akútne chorých pacientov. Pri chronických ochoreniach zabezpečujeme pravidelnú kontrolu klinického stavu pacienta, spolupracujeme so špecializovanými ambulanciami.

Personál

Lekár: MUDr. Miroslava Blahušiaková
blahusiakova@bytzdravy.sk

Sestra: Janka Droppová

tel.: 041 / 56 22 433

Zoznam výkonov

  • komplexná preventívna, diagnostická a liečebná zdravotná starostlivosť pre pacientov od 19. roku života
  • preventívne lekárske prehliadky v rámci verejného zdravotného poistenia so zameraním na zisťovanie rizikových faktorov civilizačných ochorení – arteriálna hypertenzia, ochorenia kardiovaskulárneho systému, cukrovka, obezita, nádorové ochorenia
  • rýchla a efektívna diagnostika akútnych stavov vrátane realizácie a vyhodnotenia ekg
  • interné predoperačné vyšetrenia
  • očkovanie – povinné aj na žiadosť pacienta
  • vyšetrenia pred nástupom na kúpeľnú liečbu, pred cestou do zahraničia, pre potreby komerčného poistenia, sociálnych kompenzácií a pod.
  • ostatné služby a vyšetrenia na vlastnú žiadosť pacienta
  • vyšetrenia pacientov a klientov bez zdravotného poistenia
  • prehliadky vo vzťahu ku práci

Zoznam výkonov, ktoré nie sú hradené zdravotnými poisťovňami sú k nahliadnutiu v ambulancii.

Ordinačné hodiny

DeňOrdinačné hodiny
Pondelok7.00 – 11.00
Utorok7.00 – 11.00
Streda11.00 – 15.00
CSS Straník
Štvrtok7.00 – 11.00
Piatok7.00 – 11.00

Fotogaléria