Ambulancia všeobecného lekára pre deti a dorast

Na vyšetrenie je potrebné sa objednať.

Personál

Lekár: MUDr. Martina Blašková
recepcia: 041 / 5622 433
drblaskova@gmail.com

Sestra: Martina Klocáňová

Informácie o výsledkoch:
11.45 – 12.00 h.

Zoznam výkonov

  • Vyšetrenie CRP a hemoglobínu priamo v ambulancii
  • Strep test v ambulancii – rýchly test na zistenie betahemolytického streptokoka v hrdle
  • Vyšetrenie moču mikroskopom v ambulancii – urýchlenie diagnostiky močových infekcií
  • Vyšetrenie otoskopom – diagnostika zápalu uší
  • Výsledky laboratorných vyšetrení zasielané prostredníctvom internetu
  • Informácie o výsledkoch vyšetrení je možné doručiť emailom alebo sms správou
  • Možnosť zapožičať dojčenskú váhu pri problémoch s dojčením alebo pri slabom hmotnostnom prírastku dojčaťa
  • Kútik na vyšetrenie psychomotorického vývoja
  • Priateľské prostredie pre deti

Ordinačné hodiny

DeňOrdinačné hodiny
Pondelok7.00 – 8.00
príprava ambulancie
predoperačné vyšetrenia
odbery krvi
8.00 – 12.00
liečba
12.00 – 13.00
obed
13.00 – 15.00
preventíva
Utorok7.00 – 8.00
príprava ambulancie
predoperačné vyšetrenia
odbery krvi
8.00 – 12.00
liečba
12.00 – 13.00
obed
13.00 – 14.00
poradňa
Streda7.00 – 8.00
príprava ambulancie
predoperačné vyšetrenia
odbery krvi
8.00 – 12.00
liečba
12.00 – 13.00
obed
13.00 – 14.00
preventíva
Štvrtok7.00 – 8.00
príprava ambulancie
predoperačné vyšetrenia
odbery krvi
8.00 – 12.00
liečba
12.00 – 13.00
obed
13.00 – 15.00
poradňa
Piatok7.00 – 8.00
príprava ambulancie
predoperačné vyšetrenia
odbery krvi
8.00 – 12.00
liečba

Fotogaléria