PracoviskoPersonálTelefóne-mail
Poliklinika – recepcia041 / 562 24 33info@bytzdravy.sk
Lekáreň Claudius Galenusodborný zástupca: Mgr. Vlasta Dančíková041 / 723 21 13
Ambulancia všeobecného lekáralekár: MUDr. Miroslava Blahušiaková
sestra: Mgr. Lena Štempelová
041 / 562 24 33
Ambulancia všeobecného lekára pre deti a dorastlekár: MUDr. Martina Blašková
sestra: Martina Klocáňová
041 / 562 24 33
Kardiologická ambulancialekári: MUDr. Anna Knapcová, MUDr. Zuzana Knapcová
sestry: Eva Chupáňová, dipl. sestra Oľga Gajdošová
041 / 562 24 33ortovita@gmail.com
Chirurgická ambulancialekár: MUDr. Martin Pevný
sestra: Anna Rýchliková
041 / 563 01 58
Ortopedická ambulancialekár: MUDr. Štefan Štempel
sestra: Janka Droppová
0918 114 234
Urologická ambulancialekár: MUDr. Miroslav Hruška
Sestra: Janka Sňahničanová
041 / 563 02 30
Interná ambulancialekár: MUDr. Miroslava Blahušiaková
sestra: Mgr. Lena Štempelová
041 / 562 24 33
Protetikazodpovedná vedúca: Eva Šmáriková
ortopedický technik: Anton Goliat
041 / 562 62 83
0904 660 497
protechsk@upcmail.sk