Cingal

Len v našej ambulancii !

Cingal
Cingal

NÁZOV: Cingal, zosieťovaná kyselina hyalurónová s prídavkom triamcinolón-hexacetonidu

SPÔSOB DODANIA:
Cingal je sterilný prípravok, dodávaný v 4,0 ml jednorazovej sklenej injekčnej striekačke. Jeden ml prípravku Cingal obsahuje 22 mg/ml zosieťovanej kyseliny hyalurónovej (HA), 4,5 mg/ml pridavku triamcinolón-hexacetonidu (TH) a neaktívne zložky. Kyselina hyalurónová v prípravku Cingal je produktom bakteriálnej fermentácie a je zosieťovaná patentovaným chemickým sieťovadlom.
Poznámka: Obsah striekačky je sterilný, obal prípravku je nesterilný.

OPIS:
Cingal je šedobiela, nepriehľadná, sterilná jednorazová suspenzia zosieťovanej gélovej HA a prídavného kortikosteroidu TH. Cingal je biokompatibilný a nepyrogénny. Zosieťovaná HA a TH v prípravku Cingal fyzicky ani chemicky neinteragujú, pretože mikronizované častice TH sú suspendované vo viskoelastickom géli HA a v prípravku sa nachádzajú ako oddelená pevná fáza.

APLIKÁCIA:
Cingal, zosieťovaná kyselina hyalurónová s pridavkom triamcinolón-hexacetonidu, je jednorazová intraartikulárna injekcia podávaná do synoviálneho priestoru ľudských klbov s cieľom zmierniť príznaky osteoartritídy.

INDIKÁCIE:
Cingal je indikovaný ako viskoelastický doplnok alebo náhrada kíbového mazu v ľudských klboch. Cingal je vhodný na rýchle a dlhodobé potlačenie príznakov poškodenej funkcie ľudských kÍbov, ako napríklad osteoartritídy. Účinkom prípravku Cingal je dlhodobé potlačenie príznakov vďaka lubrikácií a mechanickej podpore, doplnené krátkodobou úľavou od bolesti vďaka triamcinolón-hexacetonidu.

NÁVOD NA POUŽITIE:
Cingal sa podáva prostrednictvom sterilnej, jednorazovej, hypodermickej ihly vhodnej veľkosti do zvoleného klbového priestoru. Sterilnú ihlu musí nasadiť na striekačku Cingal zdravotnícky pracovník pomocou aseptickej techniky schválenej v danom zdravotníckom zariadení. Odporúčané veľkosti ihiel na injekcie do kolena sú 18 — 21. Konečný výber ihly na akýkoľvek zákrok vykoná lekár. Pred podaním injekcie s pripravkom Cingal musi zdravotnícky pracovník zabezpečiť správny prienik do synoviálneho kíbového priestoru.

Ortopedická ambulancia

VESALIUS, s.r.o. • Zazmluvnená ortopedická ambulancia so zdravotnými poisťovňami

Personál

Lekár: MUDr. Knapec Ladislav

Sestra: Mgr. Martina Sýkorová

tel.: 041 / 5622 433

Cenník výkonov

Cenník výkonov neštátneho zdravotníckeho zariadenia spoločnosti VESALIUS, s.r.o. / Ortopedická ambulancia V. Spanyola 8633/43/P bez zmluvného vzťahu so zdravotnou poisťovňou od 01.11.2018

Cenník výkonov

Zoznam výkonov

 • Autológna kondicionovaná plazma
 • Ruptúra Achillovej šlachy
 • Syndróm karpálneho tunela
 • Dupuytrenova kontraktúra
 • Tendovaginitída – lúpavý prst
 • Operácia radiálnej epikondylitídy – tenisový lakeť
 • Operácia poklesnutej priečnej klenby
 • Operácie pre hallux ridigus
 • Operácie pre hallux valgus
 • Subakromiálna dekompresia
 • Stabilizačná operácia ramena – Bankartova plastika
 • Plastika predného skríženého väzu
 • Artroskopia ramena
 • Artroskopia kolena
 • Artroskopia členka

Ordinačné hodiny

DeňOrdinačné hodiny
Pondelok8.00 – 14.00
Utorok8.00 – 14.00
Streda8.00 – 14.00
Štvrtok8.00 – 14.00
Piatok8.00 – 14.00

Fotogaléria